انباشت خشونت و کینه و نفرت شهرهای ما را تهدید  ...

انباشت خشونت و کینه و نفرت شهرهای ما را تهدید ...

انباشت خشونت و کینه و نفرت شهرهای ما را تهدید می‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، هادی خانیکی، عضو هیات امناء مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد در پیش همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، با بیان اینکه ارتباط متقابلی بین اخلاق با فرهنگ، فرهنگ با حقوق و فرهنگ با ارتباطات و ... وجود دارد، اظهارکرد: در منشور حقوق شهرنشینی 11 فصل پیش‌بینی شده که به طور مشخص روی حق بر ارتباط و فرهنگ و اجتماع تاکید ویژه‌ای شده است.

وی افزود: امروزه ارتباط مسئله گم‌شده شهرهای ماست و حتی میتوان از آن بعنوان مسئله گم‌شده شهرنشینی یاد کرد.

خانیکی با بیان اینکه با یک مسئله جدید مواجهیم که این مسئله عمدتا در حوزه فرهنگ و شهرنشینی است، گفت: شهرنشینی در نوع نگاه با نوعی تخریب روابط اخلاقی همراه است و تصویر مطلوب توسعه در کتابهای ما تصویر شهر نیست چراکه شهر با مساوی با دروغ و بسیاری از رذایل اخلاقی گرفته‌ایم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز جامعه ایرانی، جامعه شهری و شهرنشین است و باید وضعیت مطلوبی ایجاد شود و به سمتی حرکت کنیم که شهر را دوست‌داشتنی‌تر و قابل زیست کنیم.

خانیکی گفت: باید بدنبال راهکاری باشیم که چگونه شهر را از این تصویر رو به خشونت و تنفر و کینه به سمت آرامش حرکت دهیم چراکه شاهد انباشت نفرت و خشونت و کینه هستیم که شهرهای ما را تهدید می‌کند.

خانیکی اظهارکرد: فرهنگ شهرنشینی با تجمیع آراء و مشارکت با نهادهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شکل می‌گیرد که متاسفانه ما در ایران ضعیف هستیم؛ حقوق میتواند در این کشور به شکل گیری نهادهای مدنی کمک کند تا بازتولید قدرت نباشند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات