دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن مطرح کرد: وام مسکن باید متناسب با درآمدها باشد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: یک سال گذشته به کرار به عنوان یک نهاد صنفی چه با شورای پول و اعتبار، چه با دفتر رئیس جمهور و چه بانک مرکزی اعلام شده که پرداخت تسهیلات در حوزه مدنظر باید تقویت شود در ضمن، این خط اعتباری می‌بایست در حوزه تولید مسکن صورت گیرد و پس از ورود به بازار مسکن به صورت کاملا فروش اقساطی به مردم واگذار شود. دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن افزود: زمانی می‌توان گفت این وام کارایی لازم را دارد که با در آمدهای خانوارها سازگاری داشته باشد به نظر می‌رسد این سازگاری در شرایط حاضر وجود ندارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات