روایت تلاش: گزارش تصویری از اصلاح مسیر ورودی حاجی ...

روایت تلاش: گزارش تصویری از اصلاح مسیر ورودی حاجی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بافق

  منبع خبر

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بافق می باشد

   نظرات