اولويت بندي در انجام پروژه ها يك اصل است

اولويت بندي در انجام پروژه ها يك اصل است

مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان؛
اولويت بندي در انجام پروژه ها يك اصل است
اولويت بندي در انجام پروژه ها يك اصل است و بايد تعهداتي ايجاد شود كه پشتوانه داشته باشد چراكه انجام كار بدون پشتوانه به ثمر نخواهد نشست و هيچ حسني ندارد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان؛ ايجاد تعهدات جديد به ويژه در احداث پروژه هاي عمراني در كشور و عدم تامين منابع مالي آنها همواره هزينه هاي بسيار گزافي را به كشور تحميل نموده كه مي توانست اين هزينه ها در اتمام ديگر پروژه ها نقش بسزايي داشته باشد.
عليرضا قاري قرآن در جمع مديران و روساي راه وشهرسازي شهرستانها به اين مهم اشاره داشت و گفت: اولويت بندي در انجام پروژه ها يك اصل است و بايد تعهداتي ايجاد شود كه پشتوانه داشته باشد چراكه انجام كار بدون پشتوانه به ثمر نخواهد نشست و هيچ حسني ندارد.
وي متذكر شد: اين حرف به مثابه آن نيست كه پروژه ها متوقف شود بلكه هدف آن است كه با برنامه ريزي و انجام كار مضاعف در حوزه ستادي و شهرستاني سعي شود تا دانسته و كارشناسي شده ، پروژه ها اولويت بندي و جهت تكميل و به بهره برداري رساندن آنها اقدام صورت گيرد.
اين مقام مسئول خطاب به روساي ادارات راه وشهرسازي شهرستانها گفت: انجام كار عمراني شور و نشاط ايجاد مي كند و براي مردم اميدآفرين است بنابراين با برنامه ريزي و پيگيري هاي مجدانه سعي بر تكميل پروژه هاي نيمه تمام نماييد تا اثرات آن به مردم و به خود شهرستان برگردد و لازم است در اين كار از ظرفيت هاي شهرستان استفاده نمود.
وي توجه به حق الناس را در تمامي حوزه ها مورد توجه قرار داد و گفت: چند صباحي كه به عنوان مسئول در اين سمت هستيم بايد با نيت سالم و با استفاده از امكانات به بهترين نحو امورات را پيگيري و به سرانجام رسانيم و قطعا داشتن نيت پاك و توجه به حقوق شهروندان توفيقات را شامل حالمان خواهد نمود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات