بررسی افزایش نرخ بلیط وسائط حمل و نقل درون شهری و خطوط هوایی در مجلس

بررسی افزایش نرخ بلیط وسائط حمل و نقل درون شهری و خطوط هوایی در مجلس

www.BanaNews.irکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی علل افزایش نرخ بلیط وسائط حمل و نقل درون شهری و خطوط هوایی و نرخ متفاوت سوخت با حضور مسئولان اجرایی را روز سه شنبه در دستور کار دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بررسی طرح اصلاح ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ادامه بررسی و رای گیری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن در دستور کار جلسه ورز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است.

همچنین مهندس برزگری رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از عملکرد این سازمان روز یکشنبه به کمیسیون عمران گزارش می دهد.

ادامه بررسی موضوع ساماندهی گلزار شهداء استان تهران با حضور دستگاههای مربوطه، بررسی علل افزایش نرخ بلیط وسائط حمل و نقل درون شهری و خطوط هوایی و نرخ متفاوت سوخت با حضور مسئولان اجرایی و همچنین بررسی فعالیت صندوق توسعه ملی و نیازها و ضرورت های این صندوق با حضور مسئولان دستور کار این کمیسیون در روز سه شنبه است.

مجید نامجو وزیر نیرو روز سه شنبه با حضور در کمیسیون عمران پاسخگوی سئوال مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، سئوال حمیدرضا پشنگ نماینده خاش و سئوال مرادی نماینده ممسنی، خواهد بود.

کارگروه مسکن و شهرسازی کمیسیون عمران نیز بررسی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را با حضور دستگاههای اجرایی دردستور کار روز سه شنبه دارد.

 

 

    نظرات