حمایت از طرح و ایده سرمایه گذاران برای توسعه زیرساخت ها در بخش...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: وزارت نیرو از هرگونه طرح و ایده برای توسعه سرمایه گذاری در بخش آبهای گرم و معدنی حمایت می کند.

مهندس عباس جنگی مرنی صبح روز یکشنبه پانزدهم دی ماه در دیدار با فرماندار نیر با بیان این مطلب تصریح کرد: رشد و توسعه آبگرم ها با حضور بخش خصوصی در این بخش مقدور می باشد که وزارت نیرو از این امر حمایت می کند.

وی توسعه بخشی از زیرساخت های گردشگری در شهرستان نیر را مربوط به آبگرم ها دانست و عنوان کرد: یکی از راههای توسعه شهرستان نیر توجه همه جانبه به توسعه آگرم ها در این شهرستان است.

وی همچنین با اشاره به وجود رودخانه های دائمی و پرآب در شهرستان نیر، لزوم برنامه ریزی همه جانبه جهت بهره برداری از پتانسیل این رودخانه ها را خواستار شد و افزود: ساماندهی رودخانه های داخل شهرستان جهت جلوگیری از دخل و تصرفات باید از برنامه های جدی تمامی دستگاههای اجرایی باشد و شرکت آب منطقه ای اردبیل به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل می نماید.

فرماندار شهرستان نیر نیز در این دیدار با بیان اینکه همکاری تمامی دستگاههای اجرایی در بخش توسعه شهرستان نیر لازم و ضروری است اظهار داشت: مسایل گردشگری و توسعه زیرساخت های مربوط به آن باید از موارد مورد توجه تمامی دستگاههای اجرایی باشد.

ابراهیم امامی با اشاره به توسعه بخش شیلات در شهرستان نیر تصریح کرد: وجود رودخانه های دائمی در سطح شهرستان می تواند در این زمینه بخش قابل توجهی از مشکلات را حل نماید.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات