جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور دکتر عباس نژاد و دکتر قادری و مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان روز شنبه 14 دیماه 98 با حضور دکتر عباس نژاد و دکتر قادری دو عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر و مهندس رشیدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و سایر اعضاء در دفتر مدیریت عامل تشکیل شد.

در این جلسه که معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی و معاون طرح و توسعه و چند تن از مدیران شرکت نیز حضور داشتند، گزارشات کمیته های راهبری طرح های تحقیقاتی تقاضا محور شرکت توسط گروه تحقیقات کاربردی ارائه گردید و با موافقت اعضاء تصمیمات لازم در مورد شرح خدمات پروژه­ ها، اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات