ازسوي دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير؛ ...

به گزارش پايگاه خبري توانير، در پي برگزاري دوره آموزشي بازرسان ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري براي بازرسان شركتهاي برق منطقه اي طي هفته گذشته، اين دوره خاص شركتهاي توزيع برق و با حضور بازرسان اين شركتها ،در حوزه هاي خدمات مشتركان، مالي، منابع انساني و تداركات وقراردادها، ازسوي دفتر بازرسي وپاسخگويي به شكايات توانير طي 3 روز برگزار شد.
دراين دوره كه مديركل دفتر بازرسي ومديريت عملكرد وزارت نيرو و مديركل دفتر بازرسي وپاسخگويي به شكايات شركت توانير حضور داشتند، پس از پخش نماهنگ يادبود سپهبد شهيد ،سردار قاسم سليماني و گراميداشت ياد اين سردار سرافراز اسلام، فريد حسين نوري مديركل دفتر بازرسي ومديريت عملكرد وزارت نيرو به تبيين فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري پيرامون فرمان 8 ماده اي به سران قوا،از جمله لزوم قاطعيت دربرخورد با موضوعات ،جلوگيري از متهم كردن بي گناهان وغيره پرداخت.
حسين نوري خطاب به بازرسان شركتهاي توزيع گفت: شما به عنوان نخبگان بازرسي شركتهاي توزيع برق ،مسووليت سنگيني برعهده داريد و مهم است به عنوان نخبه هاي بخش سلامت ،با اخلاق ،سعه صدر و و امانت دار باشيد.
وي فرايند نظارتي بازرسان را در3 محور قبل ،حين و بعد از اجرا برشمرد و در ادامه با تبيين وظايف بازرسان در اين حوزه، انتظارات نسبت به موضوعاتي كه به طور موردي در برخي شركتها اتفاق افتاده را تشريح كرد.
در ادامه اين دوره ،مهندس كرم رضائي مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير پيرامون سلامت اداري و تكاليف مربوطه به ايراد مطالب پرداخت و مواد 1-2-13-15-26و33 از مجموع 35 ماده قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و تبصره هاي مرتبط را كه ازسوي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارديبهشت 87 به تصويب رسيد، تشريح كرد.
رييس كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم شركت توانير ضمن تبيين مصوبه اسفند 92 هيات وزيران درخصوص آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه ،به تشريح مواد91و92 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 مصوبه خرداد 89 كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيك پرداخت.
تبيين انتظارهاي شركت توانير از بازرسان شركتهاي توزيع از ديگر محورهاي ارايه شده از سوي مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير در اين نشست بود. مهندس رضائي كفت: ابتدا بايد خودمان به اجراي درست و به موقع قوانين ،مقررات ،آيين نامه ها ،دستورالعملها وغيره عامل باشيم ،تهيه گزارشها بدون در نظر گرفتن پيش فرض ذهني از افراد باشد و در تنظيم گزارش ،خداوند قادر و متعال را شاهد و گواه اعمالمان بدانيم.
وي ادامه داد: تا زماني كه مستندات كافي نداريم به اظهار نظر نهايي نپردازيم ،در تبليغ و تشويق سامانه سمات تلاش كنيد، افراد توانمند را براي تهيه چك ليستهاي قابل سنجش و كميت پذير معرفي و به عنوان بازرسان مورد اعتماد ،مواردي كه نياز به بررسي دقيق تر دارد را با مدير عامل هماهنگ كنيد.
گفتني است مطابق ماده 91 ،اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع است و استفاده از هرگونه امتياز ،تسهيلات ،حق مشاوره ،هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل از سوي كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط ،تخلف محسوب مي شود و طبق ماده 92، مديران و سرپرستان بلافصل ،مسوول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله هستند و در مورد عملكرد آنها بايد پاسخگو باشند.
اين گزارش حاكي است كارگاه آموزشي براي بازرسان شركتهاي توزيع با عنوان مبارزه با رشوه و سوء استفاده از مقام اداري طي 3 روز برگزار شد و طي آن در حوزه خدمات مشتركان موضوع ارايه راهكارهاي تجربي براي ارتقاء سلامت اداري و حذف گلوگاههاي فساد از سوي مهندس مسعود معماران ،حوزه مالي موضوع بررسي اسناد هزينه و صورت وضعيت ها از سوي اميد بادله ،حوزه منابع انساني موضوع فرايند جذب نيرو ،تبديل وضعيت استخدامي ،مصاحبه هاي علمي وتخصصي در آزمونهاي استخدامي از سوي كامبيز گوديني و حوزه تداركات و قراردادها موضوع قانون مناقصات و مزايده ها ،آيين نامه معاملات و.. ازسوي كامران علي قارداشي ارايه و مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات