نشست اقتصاد اجتماعي پيك سايي در توانير برگزار شد

نشست اقتصاد اجتماعي پيك سايي در توانير برگزار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير، دراين نشست محمد فاضلي سرپرست مركز امور اجتماعي آب و انرژي وزارت نيرو رويكرد اين مركز را استفاده از دانش علوم اجتماعي براي مديريت بهينه منابع آب و برق كشور عنوان كرد كه با كاهش هزينه ها وافزايش سطح رفاه اجتماعي همراه است.
وي گفت وگوهاي آب وانرژي را از برنامه هاي اين نشست عنوان كرد كه با هدف  بررسي امور غيرفني با رويكرد اجتماعي و در چارچوب اقتصاد انرژي درجهت مديريت بهينه منابع آب و برق انجام مي شود.
در اين نشست كه معاون مركز امور اجتماعي وزارت نيرو، مديركل دفتر مديريت مصرف وخدمات مشتركين و مدير كل دفتر روابط عمومي و اموربين الملل توانير به همراه جمعي از مديران وكارشناسان توانير وشركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق حضور داشتند ،برنامه هاي مديريت مصرف برق شركت توانير و موفقيت طرح پايلوت پيك سا در سيستان و بلوچستان از سوي مدير كل دفتر مديريت مصرف وخدمات مشتركين توانير ارايه شد.
هادي مدقق مديركل مديريت مصرف و امور مشتركين توانيرازجمله اقدامات امسال مديريت مصرف را كه به خاموشي صفر درتابستان منجر شد، برنامه ريزي وتعيين سقف پيك بار شركتهاي زيرمجموعه با توجه به براورد نياز مصرف مناطق اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه برنامه هاي اين دفتر عمدتا روي مشتركان صنعتي ،كشاورزي وتجاري بزرگ اجرا شد،برنامه مديريت مصرف بخش خانگي را مربوط به مباحث فرهنگسازي ذكر كرد كه با همكاري دفاتر روابط عمومي و دفاتر مديريت مصرف شركتها همه ساله اجرا مي شود.
مهندس مدقق تشكيل شوراي فرهنگي مديريت مصرف با همكاري روابط عمومي واموربين الملل توانير را از اقدامات امسال ذكركرد كه با هدف هماهنگي بيشتر بين بخشهاي فرهنگي ومديريت مصرف شركتها انجام شد.
وي خاموشي صفر و پيك سايي 3874 مگاوات همزمان با اوج بار شبكه همچنين كاهش رشد پيك سالانه شبكه از 5.2 درصد متوسط سالهاي گذشته به يك درصد در تابستان امسال را از نتايج اقدامات مديريت بار ومصرف انرژي برشمرد.
مهندس مدقق مديريت بار خانگي درساعات پيك را از برنامه هاي امسال اين دفتر عنوان كرد كه با توجه به اختصاص 50 درصد بار مصرفي به اين بخش ،از ظرفيت خوبي برخوردار است و امسال با حذف قبوض كاغذي برق ،ظرفيت جديدي براي ارتباط با مشتركان ايجاد شده و برنامه دفتر براي استفاده از اين ظرفيت در پيك آينده ،ايجاد نهادهاي تجميع كننده وفراهم آوردن فضا براي كسب و كارهاي جديد دراين حوزه است كه با استقبال معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري به عنوان حمايت كننده از كسب و كارهاي نوين همراه شد.
وي با اشاره به تدوين آيين نامه جلب مشتركان خانگي و تجاري از طريق تجميع كننده ها ،افزود: هدف ما كاهش بار مصرفي با همكاري بخش خصوصي ،افزايش قابليت اطمينان شبكه ،حفظ رفاه خانواده و... است.
وي گفت: نهايتا درپي آن هستيم با اين روش بازار صرفه جويي انرژي را راه اندازي كنيم وتوانير به عنوان مجري و شركتهاي برق به عنوان كارفرما محسوب مي شوند و پرداخت پاداش به تجميع كنندگان به ازاي ميزان بار كاهش يافته خواهد بود.
مهندس مدقق گفت: يك پايلوت امسال در توزيع برق مشهد انجام شد واين شركت كه در اغلب روزهاي پيك تابستان در محدوده قرمز مصرف برق قرار داشت، طي 3 روز گرم ودرساعات پيك ،صرفه جويي قابل توجه به ميزان 204 مگاواتساعت  بين ساعات 14 تا 17 را محقق ساخت كه صرفا از طريق شبكه هاي اجتماعي انجام شد.
وي پايلوت بعدي را در سيستان و بلوچستان عنوان كرد كه از سوي دكتر عبداله زاده با موفقيت اجرا شد وبه عنوان يكي از برنامه هاي صفر99 با هدف 100 مگاوات كاهش بار پيك 99 پيشنهاد شد و اين ميزان با تاكيد وزير نيرو به هزار مگاوات افزايش يافت و سهميه هريك از شركتهاي برق دراين خصوص مشخص شده است.
مهندس مدقق افزود: درحال حاضر نسخه نهايي آيين نامه مزبور به معاونت امور برق وانرژي وزارت نيرو جهت ابلاغ ،تقديم شده و اميدواريم شركتهاي برق سهميه تعيين شده را محقق سازند.
در ادامه دكترعليرضا عبداله زاده به تشريح نتايج قابل توجه اجراي پايلوت طرح "پيك سا" پيرامون كاهش مصرف بخش خانگي درساعات اوج بار در زاهدان  با هدف تسري آن به كل كشورپرداخت و يادآور شد بعد از 4 هفته از اجراي پايلوت در زاهدان 86 درصد مردم علاقمندي خود را براي استمرار طرح در سالهاي آينده اعلام كردند.
دانش آموخته دانشگاه صنعتي شريف و هاروارد كه اجراي طرح مشابه او درامريكاي شمالي با اقبال مقامات  انتاريو در حال اجراست، هدف هزارمگاوات كاهش بار اين برنامه در پيك 99را تا 3 هزار مگاوات قابل افزايش دانست و ايده اصلي را ايجاد راهبرد تعاملي با مردم از طريق رسانه هاي مختلف به منظور اثرگذاري بر الگوي مصرف انرژي عنوان كرد كه به عنوان يك ايده جهاني و درسطح مطالعاتي در كشورهاي پيشرو درحال اجراست.
در ادامه اين نشست برنامه گفت وگوهاي آب وانرژي با رويكرد اجتماعي و چارچوب اقتصاد انرژي ،از سوي معاون مركز امور اجتماعي وزارت نيرو وبا مشاركت حاضران آغاز شد كه با پاسخگويي به سووالات همراه بود.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات