«اطلاعیه شماره 1 هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های...

با عنایت به نامه شماره 588851 مورخ 14/10/98 سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر است، نتیجه هفتمین آزمون مشترک استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 98/10/15از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org اطلاع‌رسانی گردد.

با عنایت به نامه شماره 588851 مورخ 14/10/98 سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر است، نتیجه هفتمین آزمون مشترک استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تاریخ98/10/15 از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org اطلاع‌رسانی گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات