پارکومترهای هوشمند به خیابان های پرترافیک کرج می آیند


مهدی حاجی قاسمی با بیان این خبر اظهار داشت: برابر ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشورشهرداری ها می توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم ازقبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین می شود.

وی عنوان کرد: در این راستا در صحن رسمی شورای شهر نصب پارکومترها به مدت یک سال به تصویب اکثریت اعضاء با قید اینکه در صورت رضایت اجرای این طرح به مدت یکسال در شورا تمدید خواهد شد و منابع بدست آمده در ساخت پارکینگ استفاده و اولویت بندی معابر در نظر گرفته شود تصویب شد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرکرج  افزود: دومعبر حد فاصل هفت تیر تا میدان امام حسین و میدان طالقانی  تا میدان اسبی نیز بایستی به معابرپیشنهادی مجری طرح اضافه شود.

حاجی قاسمی تصریح کرد: به شهرداری کرج اجازه داده می شود بهای خدمات ناشی از ایست سنج (پارکومتر) برابر تعرفه پیشنهادی و درجه بندی معابر بصورت مزایده به پیمانکار بصورت اجاره روزانه واگذار کند.

این مسئول با بیان اینکه توقف بدون مجوز در این معابر به منزله ارتکاب تخلف ممنوع خواهد بود، خاطرنشان کرد: روش کارکردن با این دستگاهها بسیار ساده است و شهروندان قادرند براحتی با استفاده از کارت های الکترونیکی برای جای پارک حاشیه ای استفاده کنند.

به گفته وی، پارکومترها هوشمند بوده و به هیچ وجه پول نقد یا اسکناس نمی پذیرند و فقط با کارت بلیت قابل استفاده هستند این مهم موجب رفع بسیاری از مشکلات پول خرد خواهد شد.

حاجی قاسمی با اشاره به اینکه برابر مصوبه شورای شهر توقف تا نیم ساعت در در کلیه معابر مشمول بهای خدمات نمی شود، یاآور شد: توقف بیش از نیم ساعت تا یک ساعت در معابر درجه یک ۰۰۰/۸ ریال (هشت هزار ریال) توقف بیش از نیم ساعت تا یک ساعت در معابر درجه دو ۷/۰۰۰ ریال (هفت هزار ریال)، توقف بیش از نیم ساعت تا یک ساعت در معابر درجه سه و بالاتر ۶/۰۰۰ ریال (شش هزار ریال) در نظر گرفته شده است.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات