جلسه IMSبا توجه به نزدیک شده به ممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS در نیروگاه طرشت، جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل، مشاور محترم و جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط تشکیل گردید.

در این جلسه مروری بر ماموریت و چشم انداز شرکت، خط مشی شرکت، برنامه ریزی اهداف خرد در قالب فرم اهداف و برنامه ها، توالی و تعامل فرآیندها و در نهایت نمودارهای مدل لاکپشتی فرآیند ها صورت پذیرفت.

مقرر گردید فرآیندهایی که نیاز به بازبینی و بررسی مجدد دارند توسط مسئولین آن فرآیند بررسی و نهایی گردد و کلیه واحدها فرم های اهداف و برنامه های خود را در اسرع وقت تهیه و به نماینده IMS تحویل نمایند. با توجه به نزدیک شده به ممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS در نیروگاه طرشت، جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل، مشاور محترم و جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط.

در این جلسه مروری بر ماموریت و چشم انداز شرکت، خط مشی شرکت، برنامه ریزی اهداف خرد در قالب فرم اهداف و برنامه ها، توالی و تعامل فرآیندها و در نهایت نمودارهای مدل لاکپشتی فرآیند ها صورت پذیرفت.

مقرر گردید فرآیندهایی که نیاز به بازبینی و بررسی مجدد دارند توسط مسئولین آن فرآیند بررسی و نهایی گردد و کلیه واحدها فرم های اهداف و برنامه های خود را در اسرع وقت تهیه و به نماینده IMS تحویل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    منبع خبر

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک شرکت در شهر تهران می باشد

      نظرات