جلسه آمادگی در خصوص ممیزی ضوابط ابلاغی به شرکتهای زیر مجموعهبه گزارش روابط عمومی نیروگاه طرشت ، با عنایت به دستور العمل ممیزی ضوابط ابلاغی به شرکتهای زیر مجموعه با هدف حصول اطمینان از انطباق عملیات و فعالیت ها با بخشنامه ها و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در سراسر شرکتهای مدیریت تولید برق اجرا خواهد شد.

به همین منظور جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل و جمعی از مدیران و مسئولین واحدها برگزار گردید. در این جلسه حوزه های ذیل به عنوان حوزه های ممیزی و محورهای مرتبط با آنها به سمع و نظر حاضرین رسید.

1) معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

محورهای توسعه مدیریت و ارزیابی عملکرد و توسعه منابع انسانی و آموزش

2) معاونت مالی و مجامع

محورهای مالی و ذیحسابی، مجامع عمومی مدیریت سهام و نظارت مالی و تلفیق اطلاعات

3) معاونت برنامه ریزی

محورهای بودجه و تامین منابع، برنامه ریزی بهره برداری، پشتیبانی فنی تولید و بهسازی نیروگاهها و محیط زیست

4) معاونت راهبردی تولید

محور هیات مدیره و مدیر عامل و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وظایف کارگروه ممیزی تایید چک لیست های تهیه شده توسط دفاتر تخصصی راهبری اجرای کلیه فعالیتهای مرتبط با ممیزی و ارائه گزارش نهایی به کمیته مدیریت عملکرد می باشد.

امید است فرآیند ممیزی در نیروگاه طرشت همچون سایر ممیزی و ارزیابی ها با موفقیت پشت سر گذاشته شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    منبع خبر

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک شرکت در شهر تهران می باشد

      نظرات