جوین سومین منطقه استان در وضعیت بحرانی منابع آبی

جوین بعد از مشهد و نیشابور در رتبه سوم مناطق استان است که در وضعیت بحرانی افت منابع آبی زیر زمینی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور آب شهرستان سبزوار با بیان این مطلب افزود: برداشت بی رویه و کاهش بارش ها در این منطقه طی سال های گذشته سبب افت منابع آب زیر زمینی شده است.

«محمد ثابتی مقدم» افزود: به منظور حفظ منابع آبی زیر زمینی ضروری است فرهنگ درست مصرف کردن و بهر ه برداری مناسب و صحیح از منابع آبی در این مناطق ترویج و توسعه یابد و درباره عواقب برداشت های بی رویه از منابع زیر زمینی آب به اهالی مناطق آگاهی رسانی شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش سرانه مصرف آب، کاهش منابع آب شیرین، استفاده بی رویه ازمنابع زیر زمینی آب طرح هایی مانند هوشمند سازی چاههای کشاورزی ضروری است و خوشبختانه کشاورزان منطقه از نصب کنتورهای هوشمند بر چاههای کشاورزی استقبال کرده اند.

ثابتی مقدم گفت: اجرای سند مهم و حیاتی سازگاری با کم آبی از مهمترین برنامه هایی است که می تواند در این راستا یاری رسان ما باشد و می توانیم با آموزش، اطلاع رسانی و تدوین برنامه های مدون به کمک مردم در این منطقه از وضعیت بحرانی آب عبور کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات