اجرای عملیات سنگ فرش پیاده رو بلوار امام خمینی

اجرای عملیات سنگ فرش پیاده رو بلوار امام خمینی

بازدید شهردار و مسئول خدمات شهری از پروژه های سنگ فرش و جدول گذاری بلوار امام خمینی سمت غربی بعمل امد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات