نشست ماهیانه شهردار محترم با پرسنل اداری و خدمات شهری

نشست ماهیانه شهردار محترم با پرسنل اداری و خدمات شهری

با عنایت به دعوت قبلی و طبق روال سابق جلسه مشورتی ،توجهی در محل دفتر شهردار محترم و با حضور کلیه نیروهای خدماتی ،عمرانی و اداری شهرداری برگزار گردید .در این جلسه ابتدا شهردار محترم به تشریح وضعیت مالی اعتباری شهرداری و ضرورت تلاش مضاعف جلسه پرسنل زحمتکش شهرداری برای وصول مطالباتاستفاده از ظرفیت‌های حداکثری در راستای درآمدزایی با توجه به کاهش منابع درآمدی دولت و محلی پرداختند در ادامه برخی از پرسنل به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص نحوه پرداخت مطالبات از شهرداری پرداختند و در پایان جلسه به بیان نظرات های تلاش مضاعف یکایک پرسنل در زمینه درآمدزایی ،توجه بیشتری به ماشین آلات و احساس مسئولیت بیشتر همه نیروها به پایان رسید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات