برگزاری کارگروه مشترک یگان های حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان ...

برگزاری کارگروه مشترک یگان های حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان ...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران در این جلسه که بخشی از آن به پیگیری مصوبات جلسه قبل اختصاص داشت ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بحث صیانت و نگهداری از اراضی استان تهران بسیار حائز اهمیت است. در این باره با توجه به رصد ها و گزارشهای یگان حفاظت معضل کمبود نیروی انسانی مشهود است که باید به سرعت مرتفع گردد.

وی با تاکید بر کار جهادی همه جانبه در استان تهران افزود: اگر در بحث نیروی انسانی یگان حفاظت کمبود دارد باید در کمترین زمان ممکن اما به صورت درست و برمبنای شایسته سالاری نیروی انسانی را تامین نمود. به همین منظور در این کارگروه باید هرچه سریعتر تصمیمات اجرایی گردد و در اسرع وقت کمبودها و نیازهای یگان حفاظت برطرف شود.

نگهبان با بیان اینکه 88 هزار هکتار اراضی تحت تولیت در محدوده شهرهای استان تهران داریم گفت: طرح بازشماری پلاک های ثبتی و احصاء اراضی دولتی و ملی و بروزرسانی آن به خوبی در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام می شود .

در این جلسه سرهنگ خردمند فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن نیز گفت: آقای دکتر نگهبان را از گذشته به عنوان مدیر جهادی می شناسم به همین دلیل اشتیاقم در جهت همکاری با ایشان دو چندان است . هم اکنون کمترین میزان تصرفات اراضی در استان تهران را شاهد هستیم که البته در صورت رفع مشکلات موجود همچون برطرف شدن نیروی انسانی قطعا نواقص هم به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی با تاکید براینکه در تامین نیروی انسانی یگان باید سلامت ترین افراد انتخاب و جذب شوند افزود: یگان حفاظت با تمام توان برای حفاظت از اراضی استان تهران ایستاده است و مبارزه با زمین خواری را با جدیت دنبال می کند به خصوص اینکه این موضوع از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری هم می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات