بخش خصوصی استان کرمان از تولید مسکن فاصله گرفته است

بخش خصوصی استان کرمان از تولید مسکن فاصله گرفته است

www.BanaNews.irموسس شرکت سرمایه گذاری انبوه سازان کرمان گفت: بخش خصوصی استان کرمان از تولید مسکن فاصله گرفته است و این وضعیت در سایر استان‌ها نیز مشهود است و اشتیاق به سمت تولید واحدهای تجاری است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) "محمدرضا بنی واهب" کارشناس ساختمان و مسکن و از موسسین انجمن صنفی و شرکت سرمایه گذاری انبوه سازان در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه کویر، گفت: در ۳۰ سال گذشته طرح‌های ارایه شده در بخش مسکن مورد توجه قرار نگرفته است تا امکان بهبود بخشی از طرح‌هایی که موفق بوده‌اند به اطلاع همگان برسد و به عنوان الگو در همه استان‌ها ارایه شود.

وی افزود: بنابراین مورد فوق مشکلی است که از ابتدا در بخش مسکن جلب توجه و شاید از یک دوره ۵۰ ساله این بحث خودنمایی می کرد.

وی افزود: این بی توجهی باعث شد همه طرح‌ها چه موفق و چه ناموفق به صورت نیمه تمام پایان یافته تلقی شود و بحث مسکن مهر که عموماً در درجه دوم در حوزه صنعت ساختمان و در درجه اول در حوزه برنامه ریزی اقتصادی دولت قرار گرفته است این بحث به جنبه وسیعی از تولیدات مسکن سایه می افکند.

بنی واهب اظهار داشت: کار انجام شده در بخش مسکن مهر هم از نظر تئوری هم از نظر نگاه دولت به جهت کمک به بخش آسیب پذیر جامعه و هم از نظر متعادل کردن قیمت‌های لجام گسیخته مسکن موضوعی مفید و قابل برنامه ریزی به نظر می‌آمد.

وی افزود: اما همه جنبه‌های طرح دیده نشده بود و الان با گذشت پنج سال از زمان ارایه طرح مسکن مهر و کاهش ساخت و ساز در بخش خصوصی مسکن جلوه‌های نگران کننده‌ای در محیط زیست، شهرسازی، مسایل اجتماعی و ایمنی جامعه از خود نشان می‌دهد.

این کارشناس مسکن و ساختمان اظهار داشت: در این طرح به صورت کامل، همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی دیده نشده بود.

وی گفت: بخش مسکن مهر رقیب تولید مسکن در کشور قرار گرفت به جایی که امیدوار بودیم به عنوان همراه تولید مسکن در جهت حذف کلی مشکل مسکن همراهی کند.

بنی واهب افزود: اما در موارد طراحی شهری که عموماً و خصوصاً بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی بود با همکاری شهرداری و بحث زمین و منابع تخصیص داده شده به تولید زمین در ابتدا صفر به نظر می‌رسید که از طرف مدیران دولتی بارها در زمینه ی قیمت صفر بهای زمین اعلام نظر کرده‌اند.

بنی واهب در ادامه مطلب فوق افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد نه تنها قیمت زمین صفر نشده بلکه هزینه‌های سنگینی را برای تهیه زمین بر عهده بخش خصوصی گذاشته است و مسکن مهر قیمت زمین در بخش خصوصی را نتوانست کاهش دهد.

وی اضافه کرد: هرچند گاهی رییس جمهور دولت مجبور می‌شوند منابعی ارزی و ریالی را به بخش مسکن مهر تخصیص دهند این دلیل بر دقت نظر دولت دارد اما پیش بینی‌ها درست نبوده است.

این کارشناس مسکن و ساختمان به بخش زیست محیطی اشاره و تصریح کرد: در بخش‌های زیست محیطی شهرهای قدیمی و شهرهای اصلی ایران با مشکل مواجه شده‌اند به دلیل اینکه نسبت زمین‌های تخصیص داده شده به مسکن مهر در شهرهای متوسط و بزرگ کمتر از یک دهم زمین مورد طرح است و به زبان ساده تر ما در عمده شهرها حدوداً ۱۰ درصد نسبت به واحدهای مسکونی موجود ساختمان می‌سازیم، در اراضی به وسعت یک درصد می‌سازیم که باعث می شود شرایط زیست محیطی را برای مصرف کنندگان واحدهای مربوطه بسیار سخت کند.

وی گفت: در بخش تحول اقتصادی به نظر می‌آید که همه جوانب اقتصادی دیده نشده است چه برای تولید کنندگان و چه برای سازندگان مسکن مهر، لذا در صورت عدم کمک دولت واحدها به پایان کار خود نمی‌رسد.

بنی واهب در ادامه مطلب فوق افزود: قابل توضیح است که دولت منابعی به این کار تخصیص می‌دهد اما قابل ذکر است که کل طرح با تخصیص منابع مالی به انتها نخواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: بخش مهمتر که به نظر می‌آید غفلت مسکن و شهرسازی است مدیریت شهری می‌باشد که سازمان‌های مسکن می بایست در این طرح‌ها انجام می‌دادند، یا انجام نشده یا بسیار کمرنگ است.

بنی واهب ادامه داد: اما آنچه که همچنان نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد این است که بخش خصوصی امکان ورود به تولید مسکن، روز به روز برای آن سخت تر می‌شود و از تولید مسکن فاصله می‌گیرد و عمدتاً به بخش تولید واحدهای تجاری می‌پردازد.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی استان کرمان از تولید مسکن فاصله گرفته است و این وضعیت در سایر استان‌ها نیز مشهود است.

وی اظهار داشت: گرچه در مدت ۳۰ سال گذشته هیچ وقت طرح‌های ارایه شده به صورت ریز و با دقت ارایه نشده است و شاید در این مرحله امکان مقایسه طرح‌هایی که در سه سال گذشته انجام شده با طرح مسکن مهر قابل مقایسه مناسبی نباشد اما نتایج بدست آمده از آن طرح‌ها می تواند درصد امکان تحقق طرح مسکن مهر را مشخص کند.

بنی واهب در پایان گفت: باید توجه داشت موفقیت یا عدم موفقیت مسکن مهر در گرو برنامه ریزی و اجرای صحیح برای زمین‌های مورد نیاز و روش‌های اجرا است آمار ارایه شده از مسکن مهر اینگونه نشان می‌دهد که تا رسیدن به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مورد تعهد دولت فاصله زیادی باشد.

 

    نظرات