نظام اداری پویا، تاثیرگذار و کارآمد، یک نظام سیاسی موفق به همراه خواهد داشت/ برنامه‌ها در مسیر ارتقای نیروی انسانی باشد

نظام اداری پویا، تاثیرگذار و کارآمد، یک نظام سیاسی موفق به همراه خواهد داشت/ برنامه‌ها در مسیر ارتقای نیروی انسانی باشد

در این مراسم عیسی حسینی با حکمی طاهره رضاپور را به عنوان سرپرست مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی به جای محمدجعفر عسگری منصوب کرد. سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در این مراسم اظهار داشت: تغییر و تحولات جزو طبیعت نظام هستی است، زندگی در یک جامعه سیال و پویا قطعا تغییرات خاص خود را می‌طلبد. حسینی با اشاره به اینکه یک نظام سازمانی در ساختارها، سیاستگذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها، فرآیندها و روش‌های خود برای دستیابی به اهداف خویش در سطوح مدیریت قطعا نیاز به تغییر دارد، گفت: این تغییر به خاطر این است که یک نظام سازمانی بتواند به حیات خود ادامه داده، باید پویایی و نشاط خود را حفظ کند. حسینی در ادامه با اعلام برخی انتظارات و وظایف معاونت نیروی انسانی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: قریب به چهار دهه صحبت از مدیریت منابع انسانی و سرمایه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات