بیانیه جامعهبیانیه جامعه مهندسان مشاور ایران

در سوگ هم‌وطنان و درگذشتگان هواپیمای اکراینی

در پی از دست رفتن نابهنگام انسان‌هایی بی‌گناه در فاجعه هوایی پرواز اکراینی کشور در بهت عظیمی فرورفت. عمق این بهت چنان است که صدور بیانیه تسلیت از طرف جامعه مهندسان مشاور ایران را بسیار دشوار می‌نماید.

هر آنچه بنویسیم نه می‌تواند تسلی بر این درد جانکاه باشد و نه می‌­تواند ابعاد جبران‌ناپذیر این رخداد تلخ را بیان کند.

تنها به‌رسم ادب و با احترام بر کرامت انسانی درگذشتگان، به کلیه بازماندگان و ایرانیان داخل و خارج از کشور تسلیت می‌گوییم.

امیدواریم تشییع شکوهمند، آزادانه و درخور این فرزندان سرزمین، سرآغازی بر شفافیت و راستی عملکرد باشد و گامی عملی درراه به‌کارگیری تدبیر و تخصص در بدنه حکمرانی برداشته شود تا دیگر شاهد فجایع دردآور مشابه نباشیم.لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات