جلسه تعیین تکلیف مالکیت اراضی بستر رودخانه های استان زنجان...

جلسه بررسی و نحوه صدور سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه های استان زنجان با حضور مدیران اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و مهندس افشاری معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس عزیزخانی ،مدیر مهندسی رودخانه ها در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان:ابتدا مهندس ثاقب عزیزخانی با ارائه مطالبی از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های مربوطه گفت: تعیین حد بستر و حرایم  انهار طبیعی، مسیل ها و رودخانه های دائمی و فصلی به عهده وزارت نیرو می باشد و مطابق مفاد این ماده اقدام خواهد شد.

وی افزود: بستر رودخانه های دائمی و فصلی مسیل ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو مشمول مصادیق اراضی ملی ( جنگلی، مرتع و بیشه) نبوده و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردند و چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد باید از طریق واحد های ثبتی با هماهنگی منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح شود.

عزیزخانی خاطر نشان کرد که حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها جزو وظایف و مسئولیت های وزارت نیرو می باشد.

در ادامه جلسه برای روشن شدن ابعاد کارهای انجام شده ، در مورد بستر رودخانه در منطقه چورزق طارم و بررسی ایرادات احتمالی بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد ادارات امور منابع آب شهرستانهای تابعه جهت اخذ سند در حوزه خود،پس از برطرف کردن نواقص و با دردست داشتن نقشه تایید شده  بالاترین مقام اجرایی شرکت آب منطقه ای، اقدام  به صدور سند نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات