خرید و فروش مسکن ملی آزاد می‌شود؟

همان زمان، وزیر راه با واکنش شدید درباره این موضوع، هشدار داد که این کار تخلف بوده، اساسا امتیاز مذکور قابل معامله نیست و حتی ممکن است به حذف فرد متخلف از سامانه مسکن ملی بینجامد. ممکن است با تجربه‌ای که در ممنوعیت فروش امتیاز مسکن مهر وجود داشت و سبب شد بازار سیاه برای آن ایجاد شود، پس از آن که ساخت واحدهای مسکن ملی به یک مرحله‌ای برسد که متقاضی امکان انتخاب واحد داشته باشد، خرید و فروش آن را آزاد کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات