نشست منطقه ای کارگروه های اجرایی نظام مدیریت جامع کیفیت منابع آب...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كردستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كردستان

    شركت آب منطقه‌ای كردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات