برگزاری کارگاه آموزشی خبرنویسی در امور منابع آب ناحیه نیشابور

کارگاه آموزشی خبرنویسی در امور منابع آب ناحیه نیشابور برای کارکنان این امور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در ادامه برگزاری کارگاه های خبرنویسی در شهرستانهای استان خراسان رضوی جلسه توجیهی کارکنان در محل این امور برگزار شد .

این کارگاه آموزشی به منظور طرح مباحث شناخت، تنظیم و انتقال اخبار  با حضور "محمدعلیزاده" مدرس خبر برگزار شد .

در این کارگاه کلیه کارکنان امور منایع آب نیشابور و شرکت‎های زیرمجموعه آن با سبک های خبرنویسی و نحوه کسب اطلاعات، بازیابی اطلاعات و ارسال اطلاعات آشنا شدند .

کاظم جم، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در تکمیل این خبر گفت: برگزاری طرح کارمند خبرنگار با هدف آشنایی و همکاری تمام کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با سیستم اطلاع مدار در روابط عمومی شرکت آب منطقه ای در امور آب شهرستانهای مخنلف استان و در ستاد در حال برگزاری است.

وی نیاز به اطلاع رسانی شفاف و سریع از فعالیت های شرکت به مردم را از اولویت های دولت برشمرد و افزود: مردم باید با خدماتی که توسط دولت در بخش های مختلف بویژه در حوزه آب انجام می گیرد اش من آ باشند و لازمه این کار هم این است که تمامی همکاران شرکت خود یک خبرنگار باشند تا بتوانند فعالیت ها و عملکرد خود را بازتاب دهند.

جم افزود: در پایان برگزاری این دوره از آموز شها در استان لیگ خبری در بین تمامی همکاران شرکت برگزار و از منتخبین طی مراسمی با حضور مدیران شرکت تقدیر به عمل خواهد آمد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات