جانشین رئیس شورای راهبردی و رئیس دبیرخانه طرح همیاران آب خراسان...

در جلسه هیات وزیران و به استناد مصوبات جلسات سازگاری با کم‌آبی جانشین رئیس شورای راهبردی(احمد یزدان پناه) و رئیس دبیرخانه طرح همیاران آب (کامران داوری)خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد طی احکامی با امضا استاندار خراسان رضوی تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، هیئت وزیران با حضور در جلسه ای به پیشنهاد مشترک وزراتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه تشکیل دادند .

این کارگروه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، مدن تجارت و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تصویب شد .

براساس این مصوبه، کارگروه یاد شده وظایف «تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف(شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست)»، «برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم‌آبی»، «پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان/ منطقه» و «نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌های کارگروه‌های استانی ذی‌ربط» را بر عهده دارد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات