در قالب یک پژوهش تاکید شد: ضرورت بازیافت مصالح ساختمانی

در این پژوهش، محققانی از گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که در آن عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته سید فتح اله ساجدی، دانشیار و پژوهشگر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و همکارش، «شرایط عمل‌آوری، مواد کاهنده آب و مواد موسوم به مواد پوزولانی گرچه در بهبود خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی موثرند، اما نمی‌توانند از تاثیر نامطلوب افزایش جایگزینی مصالح بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن بکاهند. ساجدی و همکارش برای انجام این تحقیق، عواملی چون میزان جایگزینی سنگ‌دانه‌های بازیافتی، تاثیر شرایط عمل‌آوری بر خواص مکانیکی، مواد کاهنده آب، مواد پوزولانی (مواد سیلیسی یا آلومینو سیلیسی مشابه خاکستر آتشفشانی ریزدانه که دارای قابلیت سیمانی شدن کم یا هیچ هستند)، بهبود خواص مکانیکی با افزایش سن بتن و روش‌های اشباع حفرات سنگ‌دانه‌های بازیافتی را مورد بررسی دقیق قرار دادند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات