شورای شهر شیراز سیاست‌های تشویقی صنعت گردشگری را تصویب کرد

شورای شهر شیراز سیاست‌های تشویقی صنعت گردشگری را تصویب کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، جلسه فوق‌العاده علنی شورای شهر شیراز با بررسی ۷ دستورکار عادی برگزار شد،  تمامی دستورکارهای مطرح شده در این جلسه لوایح شهرداری شیراز بودند.
لایحه سیاست‌های تشویقی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری در محدوده خدماتی و حریم شهر شیراز (به استثناء بافت تاریخی و فرهنگی، حوزه استحفاظی باغات و پلاک‌های ثبت ملی) در جلسه گذشته تا ماده ۷ بررسی شده بود که ادامه آن در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.
اعضای شورای شهر شیراز ماده واحده‌های باقیمانده این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه شهرداری اجازه دارد عوارض صدور پروانه ساختمانی یا مجوز بهره‌‌برداری برای هر متر مربع زیربنای ناخالص تاسیسات گردشگری، ۰.۵ درصد BP محاسبه و دریافت کند.
همچنین عوارض تراکم ساختمانی برای هر متر مربع زیربنای ناخالص تاسیسات گردشگری، تا سقف ۲۲۰ درصد مساحت عرصه، مشمول عوارض تراکم ساختمانی نمی‌شود؛ تراکم بیش از ۲۲۰ درصد مساحت عرصه برای هر متر زیربنای ناخالص معادل ۱۲ درصد BP؛ و عوارض غیرمسکونی تاسیسات گردشگری به استثنای هتل و مراکز اقامتی برای هر متر مربع زیربنای ناخالص علاوه بر مواد ۲ و ۳، طبق کاربری صنعتی (عوارض سایر کاربری‌های غیرمسکونی) محاسبه و اخذ می‌‌شود.
عوارض سایر فعالیت‌های جانبی که در داخل هتل و مراکز اقامتی احداث می‌شود به میزان متراژ جدول معینی، فارغ از اینکه درب از داخل یا خارج باز شود، مشمول عوارض غیرمسکونی و صنعتی نبوده و مازاد بر آن برابر مصوبات مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.
اصلاح مصوبه‌ای درباره تعرفه وصول عوارض صدور پروانه، تراکم، تجاری و غیرمسکونی توسط اعضای این پارلمان شهری مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت؛ اصلاحیه درباره ضرایب جدول‌‌های ماده ۳ و ۴ مصوبه مذکور و یکی از تبصره‌‌های آن و اضافه شدن یک ماده جدید ( محاسبه و اخذ ما به‌ التفاوت عوارض مربوطه به قیمت روز در صورت هرگونه تغییر کاربری از کاربری با ضریب پایین‌ تر به کاربری با ضریب بالاتر، در صورت پرداخت عوارض کاربری اولیه) به آن بود.
عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهرداری به تصویب رسید که البته این موضوع مشروط به دارا بودن شرایط اعمال دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون شهرداری خواهد بود.
لازم به ذکر است که باغات با سند ششدانگ که قبل از تصویب این مصوبه بر اساس پروانه ساختمانی شهرداری، در آنها احداث بنا شده، دارای پروانه ساختمانی یا پایان‌ کار از شهرداری هستند، یا با تایید شهرداری تفکیک شده‌اند و حقوق شهرداری پرداخت شده باشد در صورت عدم تقاضای تفکیک مجدد، مشمول این مصوبه نمی‌شوند.
دستورکار بهای خدمات هزینه‌های ناشی از تغییرکاربری پلاک‌های واقع در حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت به موافقت اعضای این پارلمان شهری رسید. بر اساس این مصوبه به شهرداری شیراز اجازه داده می‌‌شود که از مالکین املاک و اراضی دارای سند ششدانگ یا سند افرازی در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصردشت که تقاضای تغییر کاربری املاک خود را دارند، پس از تغییر کاربری توسط مراجع ذیصلاح، قدرالسهم ناشی از ارزش افزوده آن معادل ۶۳ و ۷۵ صدم درصد زمین مورد تقاضا را از مالک دریافت کند.
ساختمان‌های بافت مسکونی مهدی آباد (دهکره) و دینکان که قبل از سال ۱۳۶۸ احداث شده‌‌اند، معادل یک و ۶۶ صدم برابر سطح اشغال بناهای ساخته شده مشمول پرداخت قدرالسهم ناشی از ارزش افزوده موضوع این مصوبه نمی‌‌شوند.
نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری مورد بررسی و موافقت اعضای شورا قرار گرفت که بر اساس آن، نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات محیطی و مازاد تابلوهای معرف فعالیت در مناطق مختلف شهر شیراز تعیین شد.
تمامی ردیف‌های جدول تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات تبلیغاتی محیطی برای سال ۹۹ به اندازه پنج درصد افزایش داده شد. بر پایه این مصوبه، یک تابلو که صرفاً به منظور معرفی فعالیت باشد (در صورت رعایت ضوابط مصوب شورای شهر شیراز و مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان) مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات این مصوبه نمی‌‌شوند.
اما در صورت درخواست مالک یا ذینفع برای نصب بیش از یک تابلو (حداکثر تا یک تابلو و نهایتا ۲ برابر ضوابط) یا استفاده از تابلو جهت تبلیغات غیر از معرفی خود فعالیت پس از موافقت و اخذ مجوز از شهرداری، عوارض بر اساس این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد.
شهرداری شیراز بایستی تا پایان اردیبهشت سال آینده لایحه‌‌ای مبنی بر تعیین استانداردهای تابلوهای معرف فعالیت تهیه و به تایید شورای شهر برساند.
همچنین تبلیغات فرهنگی که جنبه انتفاعی نداشته باشد، در صورت تایید از سوی اداره تبلیغات شهری و مجوز حوزه معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری، مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی‌‌شوند.
دستورکار عوارض شغلی پزشکان و حرفه‌های وابسته به تصویب رسید و بر اساس آن، به شهرداری شیراز می‌تواند نسبت به اخذ عوارض شغلی پزشکان بر اساس سه حوزه مرکزی، پیرامونی و حاشیه‌‌ای طبق نقشه معین شده اقدام کند.
بهای خدمات پسماند این مشاغل مطابق با مصوبه هزینه خدمات پسماندهای خانگی، واحدهای تجاری و ساختمانی وصول می‌‌شود، همچنین عوارض شغلی پزشکان و حرف وابسته سالیانه به میزان ۱۵ درصد در سال های آینده نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد.
این مصوبه از ابتدای سال آتی ملاک عمل شهرداری شیراز جهت محاسبه و اخذ عوارض شغلی پزشکان و حرفه‌های وابسته و در صورت وجود بدهی سنوات گذشته، ماخذ محاسبه عوارض بر مبنای سال مربوطه خواهد بود.
لایحه شهرداری شیراز درباره اصلاح (عوارض شغلی صاحبان حِرَف و پیشه و مشاغل خدماتی)، مساحت و ضریب شغلی آنها اصلاح و مجددا برای فرمانداری ارسال شد؛ عوارض پایه از سال آینده به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات