ضرورت توجه به مطالبات شهروندان توسط شهرداری های مناطق

ضرورت توجه به مطالبات شهروندان توسط شهرداری های مناطق

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر با اشاره به ضرورت توجه شهرداری های مناطق به خدمات مورد درخواست شهروندان، اظهار کرد: شهرداری های مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته باید پای به پای شهرداری مرکز به درخواست ها و مشکلات شهروندان رسیدگی کنند.

او ادامه داد: تاکید ما این است که شهرداری در کنار اجرای پروژه های مختلف، باید همچنان ارائه خدمات تعریف شده به شهروندان را نیز تداوم بدهد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات