کلنگ آماده سازي زمين 2000 واحدي مسکوني طرح اقدام ملي مسکن  با حضور معاون وزير راه و شهرسازي به زمين زده شد.

کلنگ آماده سازي زمين 2000 واحدي مسکوني طرح اقدام ملي مسکن با حضور معاون وزير راه و شهرسازي به زمين زده شد.


به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن استان قم مراسم کلنگ آماده سازي زمين 2 هزار واحد مسکوني طرح اقدام ملي مسکن با حضور آقايان : مهندس نبيان معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل سازمان ملي زمين و مسکن کشور , دکتر سرمست استاندار قم ,  حجت الاسلام ميرعمادي نماينده ولي فقيه در بنياد مسکن استان ,مهندس حيدري فرماندار  ,دکتر بهشتي معاون عمراني استاندار, مهندس نوربخش رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان , مهندس محمدي مديرکل طرحهاي ملي مسکن, بلدي مدير کل بنياد استان , ساير مديران کل ادارات و معاونين بنياد مسکن استان به زمين زده شد.
در ابتدا مهندس بلدي مديرکل بنياد مسکن استان گفت: زمين اين پروژه با مساحت 22 هکتار  از طرف اداره کل راه و شهرسازي استان به بنياد مسکن واگذار گرديده است.
وي با اشاره به به طرح مسکن اقدام ملي گفت: با توجه به اينکه استان قم تک شهرستان مي باشد و در شهرهاي اطراف نيز مشکل مسکن به صورت جدي وجود ندارد بنياد استان با پيگيري و تعامل مطلوبي که با اداره کل راه و شهرسازي داشته توانسته است در جهت تأمين زمين طرح فوق اقدام نمايد و در اين طرح احداث 4400 واحد براي استان در نظر گرفته شده است و تقاضا داريم زمين مناسب با قيت تمام شده در قالب طرح اقدام ملي يا مسکن محرومين تحويل بنياد شود تا بتوانيم با ساخت مسکن مناسب به اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه خدمت رساني کنيم.
سپس آقاي نبيان معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل سازمان ملي زمين و مسکن کشور گفت: با بيان اينکه احداث 400 هزار واحد مسکوني در سراسر کشور در برنامه طرح اقدام ملي مسکن در نظر گرفته شده است امروز کلنگ آغاز عمليات اجرايي بيش از 2 هزار واحد مسکوني در منطقه پرديسان به مساحت 22 هکتار  به زمين زده شد.
ايشان ادامه داد: زمين هاي مورد نياز بنياد مسکن جهت احداث 2000 واحد ديگر در حال شناسايي است که پس از آن تحويل بنياد خواهد گرديد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات