فراخوان دفتر نمایندگی بندر ترکمن

فراخوان دفتر نمایندگی بندر ترکمن

قابل توجه کلیه مهندسان برق دارای صلاحیت  نظارت ( همه پایه ها)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی بندرترکمن به تعداد محدودی مهندس برق با صلاحیت نظارت ( همه پایه ها) جهت ارائه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی بندرترکمن ، از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان  واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات