بارش های اخیر بخشی از کمبودهای آبی استان را مرتفع می کند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: خوشبختانه با نزول رحمت الهی و بارش های چند روز اخیر در استان اردبیل بخشی از کمبودهای آبی استان تا کنون نسبت به زمان مشابه در سال گذشته و متوسط بلند مدت مرتفع می شود.

مهندس عباس جنگی مرنی تصریح کرد: بر اساس آمار بارش ایستگاه‌های شاخص باران سنجی وزارت نیرو، مقادیر بارندگی تحت تاثیر سامانه جوی اخیر در 19 تا 22 ام بهمن ماه سالجاری، در اغلب مناطق استان بارش ها عمدتاً به شکل برف بوده است .

وی افزود: در روزهای اخیر بارش‌های ثبت شده در ایستگاه های مبنای تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای اردبیل نشان دهنده حجم مناسبی از بارش ها در اغلب نقاط استان دارد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با بیان اینکه براساس آمار ایستگاههای فوق، متوسط بارندگی استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 108 میلیمتر شده است، اظهار داشت: در بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته معادل 133میلیمتر و بارش متوسط بلند مدت تا تاریخ مذکور 138میلیمتر در ایستگاه های منبای شرکت آب منطقه ای اردبیل بوده است .

مهندس عباس جنگی مرنی افزود: علی رغم بارندگی اخیر، بر اساس اطلاعات فوق، بارش‌های سال آبی جاری تاکنون نسبت به سال آبی گذشته حدود 19 درصد کاهش و نسبت به متوسط بارش‌های بلند مدت حدود 22 درصد کاهش را نشان می دهد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل درخصوص وضعیت ذخیره سدهای بزرگ استان اردبیل گفت: در حال حاضر ذخیره آب در مخازن سدهای بزرگ استان اردبیل حدود ۹۷ میلیون متر مکعب است. این ذخیره در سال گذشته در چنین روزی حدود ۱۰۳ و آمار متوسط بلندمدت ۱۲۰ میلیون مترمکعب بوده است .

سدهای یامچی، سبلان و قوری چای از جمله سدهای بزرگ استان اردبیل هستند .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات