ارتباط بخش آب استان با سیستم دانشگاهی می تواند راهگشای توسعه...

ظهر امروز بیست و سوم بهمن ماه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از اساتید این دانشگاه دیدار کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه همه جانبه جامعه، تصریح کرد: ارتباط بخش آب استان با سیستم دانشگاهی می تواند راهگشای توسعه استان باشد.

مهندس عباس جنگی مرنی ضمن استقبال از ارتقاء هرچه بیشتر همکاری های علمی و دانشگاهی با بخش آب استان، اظهار داشت: تعامل و همکاریهای دو مجموعه علمی و مهندسی می تواند در ارتقاء شاخص های توسعه ای استان تاثیرگذار باشد.

وی تمرکز دو مجموعه شرکت آب منطقه ای اردبیل و دانشگاه آزاد اسلامی استان بر روی محورهای گردشگری و آبهای گرم را یادآور شد و افزود: افق توسعه استان با تکیه بر توانمندیهای موجود در استان و استفاده بهینه از از پتانسیل های استان در بخش آبهای گرم و گردشگری آبی امکان پذیر می باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از توانمندیهای دانشگاه آزاد اسلامی استان، گفت: دانشگاه آزاد استان همواره از ارتباط خود با بخش های مختلف توسعه ای استان حمایت می کند.

دکتر اسحق رسولی تصریح کرد: گسترش همکاریهای علمی، فنی و مهندسی ما بین بخش دانشگاه و آب می تواند بسیاری از مشکلات و موانع موجود در اجرای پروژه های زیرساختی در استان را برطرف نماید.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات