انتقال تجربیات متقابل در گردشگری منابع آبی ضروری است

معاون برنامه ریزی و مدیر آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل از غرفه سازمان آب و برق خوزستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری بازدید و در خصوص مباحث مختلف گردشگری آبی تبادل نظر کردند.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل در نشست مشترکی که در محل غرفه سازمان آب و برق خوزستان و در راستای هم افزایی برگزار شد، عنوان کرد:  استفاده از تجربیات متقابل در بحث گردشگری منابع آب نیازمند برگزاری همایش ها و سمینارهای ملی در بخش آب است تا از این طریق پتانسیل ها و ظرفیت های موجود به فرصت تبدیل شوند .

کریم قرایی تصریح کرد: از منظر استفاده از ظرفیت کمیته هماهنگی استانی گردشگری، ایجاد و استمرار چنین نشستهایی در بحث گردشگری را ضروری است و استانهای اردبیل و خوزستان بعنوان استانهای پیشرو در استفاده از احاریم منابع آبی در بخش گردشگری می تواند در این خصوص پیشگام باشند.

رضا غفاری، مدیر آبهای معدنی نیز در این نشست اقدامات صورت گرفته در طی سالیان اخیر در سرمایه گذاری در آبهای معدنی و تبدیل پتانسیل چشمه های آبهای معدنی گرم و سرد استان به فرصتهای پایدار گردشگری را تشریح نمود.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات