دومین جلسه پیگیری آخرین وضعیت پروژه های مهندسی رودخانه از محل...

قبل از ظهر روز پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ماه دومین جلسه بررسی و پیگیری آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های مهندسی رودخانه های از محل اعتبارات متمرکز به ریاست معاون حفاظت و بهره برداری و با حضور مدیر و کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه تشکیل گردید.

در این جلسه آخرین پیشرفت فیزیکی برنامه عملیاتی بخش مهندسی رودخانه شرکت در محور های مطالعات تعیین بستر وحریم - مطالعات ساماندهی فاز 2 – روپرگذاری حد بستر وحریم  و عملیات بازگشایی،لایروبی و آزادسازی توسط نماینده مجری طرح ارائه گردید.

در ادامه این جلسه معاون حفاظت و بهره برداری با بررسی آخرین وضعیت و پیشرفت فیزیکی طرحهای مذکور اعلام نمودن: پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های مذکور از محل اعتبار ملی متمرکز با توجه به گزارش ارائه شده مناسب بوده و پیگیری مستمر صورت پذیرد تا  تاپایان سال کل اعتبار ابلاغی جذب گردد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات