انگیزه شهرداری شیراز برای استفاده از توانمندی بانوان در مدیریت شهری

انگیزه شهرداری شیراز برای استفاده از توانمندی بانوان در مدیریت شهری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن افزود: در این دوره از شهرداری به افزایش سهم زنان در عرصه مدیریتی توجه شده و هم اکنون ۲۹ رییس اداره، پنج معاون شهردار منطقه و دو معاون سازمان از بانوان هستند.
وی با بیان اینکه موفقیت و پیشرفت در گروی همراهی و مشارکت جمعی بانوان با یکدیگر است، اضافه کرد: مشارکت بانوان با یکدیگر و همراهی آنها با مدیران بانو زمینه ساز ایجاد فرصت های جدید مدیریتی برای سایر بانوان شاغل در مجموعه مدیریت شهری است.
رییس اداره هماهنگی امور معاونت ها و مناطق شهرداری شیراز نیز در این آیین با اشاره به نقش زنان در مدیریت شهری گفت: باید به نقش پررنگ تر زنان در سازمان ها و عرصه مدیریت توجه شود. در این راستا ضروری است که نوع نگاه ها تغییر یابد و جامعه باید متوجه شود همانگونه که زنان در خانواده تاثیرگذار هستند در جامعه نیز می توانند تاثیرگذار باشند.
آیسودا گل دهان اضافه کرد: ضروری است متناسب با نحوه عملکرد و میزان تاثیرگذاری زمینه پیشرفت و گرفتن مسئولیت فراهم شود.
وی با بیان اینکه باید بستر رشد زنان و مشارکت آنها فراهم شود، عنوان کرد: هر چه نقش زنان در جامعه پررنگ تر شود، سرمایه اجتماعی آن جامعه افزایش می یابد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات