تسهیلات ۱۷۰، ۱۴۰ و ۱۳۰ میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

تسهیلات ۱۷۰، ۱۴۰ و ۱۳۰ میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

علمداری از حل چهار مشکل سازندگان و مالکان در بافت فرسوده خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیلات، پذیرش وکالت، ارایه تسهیلات به شکل مشاع به سازندگان و پذیرش اعتبارسنجی از سازندگان طرف قرارداد، هم اکنون برای سازندگان و مالکان در بافت‌های فرسوده فراهم شده است. وی رقم تسهیلات افزایش یافته در بافت‌های فرسوده را برای شهر تهران برای سازندگانی که فناوری‌های نوین ساخت را رعایت کنند ۱۷۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها در صورت حرفه‌ای ساز بودن ۱۴۰ میلیون تومان و برای سازندگان عادی ۷۰ میلیون تومان عنوان کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات