وجوه قابل تخصیص شرکتهای توانیر و آب و فاضلاب پرداخت شد

وجوه قابل تخصیص شرکتهای توانیر و آب و فاضلاب پرداخت شد

اداره کل خزانه اعلام کرد که ۱۰۰ درصد وجوه قابل تخصیص شرکتهای توانیر و آب و فاضلاب پرداخت شده است.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اداره کل خزانه در مورد شائبه عدم پرداخت وجوه مربوط به بهای آب و برق به شرکتهای توانیر و آب و فاضلاب از پرداخت ۱۰۰ درصدی این وجوه طی ماههای گذشته خبر داد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل خزانه وجوه مربوط به بهای آب و برق شرکتهای دولتی بستانکار پرداخت و حتی در برخی مواقع بیش از ۱۰۰ درصد وجوه قابل تخصیص بابت قدرالسهم شرکتهای توانیر و آب و فاضلاب کشور در اختیار آنها قرار گرفته است.

 

 

    نظرات