روشهای نوین تحقیقات باستان شناسی دریایی معرفی می شوند

روشهای نوین تحقیقات باستان شناسی دریایی معرفی می شوند

http://www.bananews.ir/رئیس پژوهشکده علوم دریایی موسسه ملی اقیانوس شناسی از برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای نوین در زمینه باستان شناسی دریایی در این موسسه خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر حمید علیزاده افزود: با توجه به نزدیکی علوم زمین شناسی و باستان شناسی به ویژه در مطالعات مربوط به آثار ۱۰ هزار سال اخیر، بسیاری از یافته های این دو علم با یکدیگر همپوشانی دارد و روشهای علمی بررسیهای زمین شناسی و باستان شناسی در بسیاری از زمینه ها یکی است.

رئیس پژوهشکده علوم دریایی موسسه ملی اقیانوس شناسی، اظهار داشت: با توجه به نقش دریاها و آبراهه ها در تاریخ ایران و اثراتی که این محیط بر تحول و تکامل تاریخی ایرانیان بر جای گذاشته است، بررسیهای باستان شناسی ساحلی و دریایی می تواند به روشن شدن بسیاری از جنبه های علمی این موضوع کمک کند.

وی اشاره به برگزاری همایشی در این زمینه ادامه داد: این کارگاه بر آن است تا با ارائه روشهای مشترک میان زمین شناسی هولوسن و باستان شناسی در سواحل، به دانشمندان این دو زمینه علمی کمک کند تا به درک مشترکی از نحوه اثرگذاری پدیده های زمین شناسی و تاریخی دست یابند و روشهای مشترکی را در این گونه‌ مطالعات در پیش گیرند.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر، علیزاده با بیان اینکه این همایش روز شنبه ۲۹ مردادماه برگزار می شود، اضافه کرد: در این کارگاه یک روزه در خصوص روشهای تحقیقاتی باستان شناسی دریایی چون ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، پالینولوژی و رسوب شناسی در درک پدیده های زمین شناسی و باستان شناسی دریایی بحث و بررسی می شود.

 

 

    نظرات