راهکارهای مقاوم سازی ساختمان های آجری

اصولا سازه‌های آجری مقاومت پایینی در برابر حوادثی نظیر زلزله دارند، از این رو باید این ضعف‌ها و کاستی‌ها شناخته شوند تا برای مقاوم سازی بهترین روش انتخاب گردد. * اگر ارتفاع دیوار نسبت به طول آن کمتر از واحد بوده و بار قائم زیاد بر دیوار وارد شود، شکست برشی اتفاق می‌افتد. * اگر طول دیوار نسبت به ارتفاع آن بیشتر و حدودا دو برابر بوده و میزان بار قائم وارد شده زیاد باشد، شکست برشی رخ می‌دهد. * در صورت کاهش مقاومت برشی دیوار و افزایش بار قائم، شکست برشی لغزشی ایجاد می‌شود. * اگر ارتفاع دیوار نسبت به طول ستون دو برابر باشد و دیوار مقاومت برشی لازم را نداشته باشد، شکست خمشی ایجاد می‌گردد. از انواع نقص هایی که در دیوار آجری ایجاد می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: استفاده از کلاف بندی قائم برای بهسازی اتصال دیوارهای متقاطع برای انسجام ساختمان وبهسازی اتصالات دیوارهای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات