شرایط تعلق حق مسکن به زن چیست؟

بر اساس قانون در صورت اختلاف بر سر محل زندگی حق تعیین محل زندگی با شوهر است و بر اساس آن، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت داشته باشد. با توجه به قانون مدنی، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زن موظف به اقامت در منزلی است که همسر انتخاب می‌کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اما در شرایطی زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند که در ادامه توضیح داده شده است. در این گونه شرایط وی می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و تا زمانیکه احتمال خطر و آسیب برای زن وجود داشته باشد از بین نرفته دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. طبق قانون شوهر مکلف است بر طبق شان همسر منزل برای سکونت تهیه کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات