تسهیل خدمت رسانی به مردم با راه اندازی سامانه ساماب

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای تهران در بازدید از دفتر پیشخوان دولت بر لزوم توجه به تسهیل خدمت رسانی و رعایت زمانبندی فرآیندهای ساماب تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، معاون برنامه ریزی و سرپرست دفتر فنآوری اطلاعات و توسعه مدیریت در راستای پایش خدمات رسانی سامانه ساماب از دفتر پیشخوان دولت بازدید کردند.

"محمدعلی طرفه" معاون برنامه ریزی در این بازدید بر لزوم توجه به تسهیل خدمت رسانی و رعایت زمانبندی فرآیندهای ساماب تاکید کرد.

"علیرضا سنجری نیا" سرپرست دفتر فنآوری اطلاعات و توسعه مدیریت ضمن یادآوری لزوم عنایت ویژه تمامی دست اندرکاران سامانه ساماب بر جایگاه رضایت ارباب رجوع علاوه برتاکیدات دینی و اخلاقی از منظرمباحث عملکردی افزود: سامانه ساماب با توجه به هدف تسهیل خدمات رسانی به مردم به روزآوری می شود.

"علیرضا موسوی" سرپرست فناوری اطلاعات نیز تصریح کرد: در چارچوب نگهداری  پایش سامانه در جلسه های منظم  که با شرکت تمامی دست اندرکاران و تیم پشتیبانی ساماب در محل معاونت برنامه ریزی شرکت تشکیل می شود، اصلاحات مورد نیاز ارتقاء سیستم مورد بحث قرار گرفته و به منظور اجرا به پیمانکار ابلاغ می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات