مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت آب منطقه ای خراسان...

با حضور نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ،مصاحبه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ، معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای با بیان این خبر ،اظهار داشت: بر اساس نیاز سنجی وزارت نیرو 17 نفر نیروی جدید در شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی استخدام می شود.

"غلامرضا معصومی" با اعلام این خبر افزود: بر اساس نیاز سنجی وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، آزمون استخدامی توسط سازمان سنجش ،به صورت متمرکز و درتاریخ 30 آبان ماه سال جاری انجام گرفت.

وی گفت: پس از طی مراحل آزمون سه برابر ظرفیت از افرادی که بالاترین نمره را در آزمون کسب کرده بودند برای مصاحبه دعوت شدند که طی سه روز مورد مصاحبه قرار می گیرند.

وی خاطر نشان ساخت: نتیجه مصاحبه پس از طی مراحل اداری و قانونی توسط مراجع ذیربط به شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اعلام و نفرات پذیرفته شده برای جذب و شروع کار دعوت می شوند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات