در تبریز برگزار خواهد شد: برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی استارتاپ ویکند صنعت برق

در تبریز برگزار خواهد شد: برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی استارتاپ ویکند صنعت برق

به گزارش اخبار ساختمان، اکبر فرج نیا در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: این رویداد در محورهای کاهش انرژی در اوج مصرف، تحول طرح‌های دیجیتال در صنعت برق و مدیریت مصرف انرژی با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز برگزار می‌شود. فرج نیا گفت: بر این اساس شرکت‌های ایده پرداز و تکنولوژی‌های ارایه شده توسط آنها می‌تواند شرکت‌های برق را به سمت مدیریت در اوج مصرف هدایت کند و در واقع هدف اصلی این رویداد استارتاپ بین المللی همین است. معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه تبریز نیز در این نشست گفت: تا کنون ۱۹ طرح به دبیرخانه رویداد بین المللی استارتاپ ویکند صنعت برق ارسال شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات