عمر مفید ساختمان در ایران ۳۰ سال است

داریوشی خاطرنشان کرد: براساس قانون ماده ۳۵ نظام مهندسی، راه‌ و شهرسازی اکیپ‌های نظارت عالیه برای نظارت از پروژه تشکیل می‌دهد اگر نواقصی در روند ساخت و ساز باشد آن را به سازمان نظام مهندسی ارجاع می‌دهند و با اعزام مهندس اگر مالک به وظیفه قانونی عمل نکرده باشد به مراجع قانونی (شورای انتظامی) معرفی و با توجه به قصور انجام شده، حکم صادر می‌شود. داریوشی در رابطه با قصور یا کوتاهی وظایف قانونی مهندسان، افزود: در قانون برخورد در این قضیه از محکومانه به صورت ماهانه و سالانه تعریف شده است اگر مهندسی قصور داشته باشد شورای انتظامی با وی برخورد می‌کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات