بسته بندی دو ، سه لایه پسماندهای عفونی/اختصاص ناوگان ویژه حمل برای پسماندهای بیمارستان های معین منتخب

به گزارش روابط عمومی محیط زیست استان تهران، مهرداد کتال محسنی در این خصوص اظهار داشت: ضوابط و مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی، پسماندهای تولیدی در مراکز درمانی را به ۴ دسته پسماندهای عادی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی و دارویی تقسیم کرده است که پسماندهای آلوده به ویروس کرونا، جزء پسماندهای عفونی طبقه بندی می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به قدرت بالای انتشار و زنده ماندن این ویروس ، علاوه بر اعمال دقیق ضوابط موجود، تمهیدات کنترلی دیگر نیز باید اندیشیده شود، تصریح کرد: تدوین معیار جدید و موقت متناسب با شرایط زمان اپیدمی و خاص به استناد بند "ر" ذیل ماده ۶۹ ضوابط وروش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی، جزء تکالیف وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

کتال محسنی افزود: از این رو و تا زمان تدوین این معیارها، جلسه ای در پایان هفته گذشته با حضور دانشگاه های علوم پزشکی  استان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و این اداره کل تشکیل شد.

معاون فنی محیط زیست استان تهران در تشریح مصوبات این نشست گفت: بر این اساس مقرر شد در شرایط فعلی ضمن پیگیری تدوین ضوابط و معیارهای جدید مربوط به شرایط اپیدمی، کلیه مراکز درمانی با اعمال دقیق ضوابط، بسته بندی پسماندهای عفونی را به صورت سه لایه و حداقل دو لایه، انجام  و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، نیز درکنار اتخاذ تمهیدات لازم برای گندزدایی خودروهای حامل پسماندهای آلوده به ویروس کرونا، ناوگان ویژه و مجزایی را برای حمل و نقل پسماندهای بیمارستان های معین منتخب تجهیز کند و تمام پسماندهای این بیمارستان ها با توجه به ریسک انتشار ویروس کرونا در قالب پسماند عفونی و با ناوگان واحد منتقل شوند.


وی در ادامه گفت: به رغم امکان نگهداری موقت پسماندهای پزشکی به مدت ۴۸ ساعت در فصل سرد در محل جایگاه نگهداری پسماند بیمارستان، در این نشست مقرر شد با توجه به حساسیت فعلی، انتقال پسماندهای آلوده به این ویروس توسط ناوگان مجزا به صورت روزانه، صورت پذیرد و در نهایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با توجه به جدا بودن محل دفن پسماندهای پزشکی در مرکز آراد کوه ، بازوی مجزایی را برای دفن پسماندهای بیمارستان های معین منتخب در نظرگرفته و نسبت به آهک پاشی چند مرحله ای و دفن بهداشتی اقدام کند.


کتال محسنی اظهار داشت: در این رابطه رعایت معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کلیه پرسنل، پیمانکاران و کارگران تحت نظارت مدیریت های اجرایی پسماندهای پزشکی و عادی جهت تامین سلامت، بهداشت و ایمنی آنها ، الزامی است.

معاون فنی محیط زیست استان تهران نحوه مدیریت اجرایی و دفع پسماندهای شهری جهت کاهش سطح آلودگی به ویروس کرونا را نیز با اهمیت دانست و گفت: با توجه به دوره کمون این بیماری و مشخص نبودن ناقلین و غیر ناقلین از یک طرف و امکان پرستاری و قرنطینه تعدادی از مبتلایان در خانه، تمهیدات حفاظتی لازم برای پسماندهای تولیدی از جمله ماسک و دستکش و ... الزامی است.
وی افزود: توصیه می شود این پسماندها داخل نایلون در بسته و جدا از پسماندهای خانگی نگهداری شوند.
کتال محسنی همچنین اقدامات لازم برای جلوگیری از هر گونه زباله گردی را ضروری دانست و گفت: باید موضوع تفکیک از مخازن پسماندهای شهری توسط کارگران و عوامل اجرایی پیمانکاران ، متوقف شود.
وی در پایان تصریح کرد:در شرایط خاص کنونی، پیشنهاد محیط زیست استان تهران این است که کلیه پسماندهای جمع آوری شده از مخازن شهری، به صورت مستقیم به محل دفن منتقل و از ورود به خط پردازش و کمپوست برای کاهش سطوح دسترسی آن اجتناب شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات