جلسه بررسی نحوه انتقال راه های روستایی سطح استان از اداره کل راه و شهرسازی به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با...

جلسه بررسی نحوه انتقال راه های روستایی سطح استان از اداره کل راه و شهرسازی به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات