در هفته نوزدهم پویش هر هفته # الف- ب- ایران بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بهره برداری رسید

در هفته نوزدهم پویش هر هفته # الف- ب- ایران بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بهره برداری رسید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات