با حضور ممیز شخص سوم انجام شد؛ اجرای ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی

با حضور ممیز شخص سوم انجام شد؛ اجرای ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات