در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ آماده سازی نصب پره های مرحله اول واحدهای گازی

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ آماده سازی نصب پره های مرحله اول واحدهای گازی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات