برگزاری جلسه در خصوص برقی کردن چاههای دیزلی در امورمنابع آب...

جلسه ای با موضوع؛ برقی کردن چاههای دیزلی با حضور مهندس اسکندری مدیر جهاد کشاورزی ، مهندس پیری مدیر توزیع برق شهرستان طارم در امور منابع آب این شهرستان به ریاست مهندس حاجی میری مدیر امور منابع آب طارم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در این جلسه، مهندس پیری اظهارداشت: مالک چاه باید هزینه های مربوط به احداث پست برق شامل ترانس و متعلقات آن و لوازم اندازه گیری و هزینه های انشعاب برق را پرداخت نماید و فقط اجرای خط اصلی 20 کیلوولت با اولویت کوتاهترین مسیرها و چاههایی که در یک مسیر واقع شده باشند از طریق اداره برق اجرا شوند.

مهندس حاجی میری نیز گفت: در این جلسه،مقرر گردید در اسرع وقت لیست چاههای دیزلی شهرستان طارم جهت برقدار نمودن که اسامی آنها در لیست ارسالی شرکت آب منطقه ای30 مورد بوده(از 57 مورد ) و مورد تأیید شرکت آب منطقه ای قرار نگرفته، تکمیل و جهت بررسی به تهران ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات